Kumano Kodo – Nakahechi route

Day 1, Takijiri to Chikatsuyu, 13km

Day 2, Chikatsuyu to Hongu Taisha, 26km

Day 3, Hongu Taisha to Hayatama Taisha by traditional boat then onto Kii Katsuura, 18km

Day 4, Kii Katsuura to Nachi Taisha via Daimonzaka then along the Ogumotori-goe trail to Koguchi, 25km

Day 5, Koguchi to Ukegawa along the Kogumotori-goe trail then onto Hongu Taisha and Yunomine Onsen (Dainichi-goe), 19.5km